Datum uitspraak: 18-03-2020
Nummer uitspraak: 109092
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling staat ingeschreven op een basisschool, maar gaat 9 dagdelen per week naar een dagbesteding bij een organisatie die specialistische begeleiding biedt. Het samenwerkingsverband kent hem een tlv-so toe. Moeder kan zich hier niet in vinden en maakt bezwaar.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert om de tlv-so in te trekken en een nieuw gemotiveerd besluit op de aanvraag te nemen op grond van twee schriftelijke gemotiveerde deskundigenadviezen, die zijn opgesteld door deskundigen die neutraal en objectief hun taak kunnen vervullen.

Toelichting
De Commissie heeft slechts een extract van het zeer omvangrijke dossier van het samenwerkingsverband gekregen. Hierdoor is er geen volledig beeld van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Zij kan het bezwaar dan ook niet inhoudelijk beoordelen en zich slechts buigen over het beoordelingsproces voorafgaand het tlv-besluit. Het eerste deskundigenadvies is afkomstig van een commissie; uit een gezamenlijk advies blijkt niet wat het advies van de deskundige inhoudt. De tweede deskundige zit in een andere commissie, die het advies beoordeelt en besluit of een tlv wordt afgegeven. De tweede deskundige dient - net zoals de eerste deskundige - zelfstandig een advies op te stellen. Daarnaast kan de deskundige geen onderdeel zijn een commissie die besluit tot afgifte van een tlv, omdat deskundige dan over zijn eigen advies beslist. Verder is het tlv-besluit niet gemotiveerd.