Datum uitspraak: 06-11-2013
Nummer uitspraak: 105800
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Partijen zijn verdeeld over:
A. De aard van de werkzaamheden van bezwaarde op de resultaatgebieden:
1. Optreden als expert/inhoudsdeskundige, en
2. Beleid ontwikkelen;
B. De consequente uitvoering van het indelingsbeleid (het gelijkheidsbeginsel);
C. De functie-eisen, in casu de ontwikkeltaken binnen de functie Docent C.
A.1. Expert/Inhoudsdeskundige:
Er is sprake van expert-kennis wanneer deze kennis voor de opleiding breed elementair is. Docenten met expert-kennis beschikken over gespecialiseerde kennis tot op detailniveau, die noodzakelijk is voor de uitvoering van het onderwijsprogramma. De kennis van bezwaarde op het domein offreren/rapporteren is weliswaar belangrijk maar niet breed elementair voor het onderwijsprogramma en evenmin van belang voor de uitstroomrichting van de studenten. Daarnaast is de kennis over offreren/rapporteren ook beschikbaar bij collega's.
A.2. Beleid ontwikkelen:
Niet gebleken is dat van bezwaarde visieontwikkeling op het kennisdomein voor de uitoefening van de functie Docent B wordt vereist of dat deze daarvoor nodig is. Van de docenten wordt niet gevraagd beleid voor te bereiden. Voor zover bezwaarde omstreeks het peilmoment van 2011 nog moduleleider offreren was, geldt dat hij binnen de kaders diende te blijven die hem door de leerlijncoördinator werden aangeboden. Bezwaarde levert samen met collega's een bijdrage aan de ontwikkeling van de onderwijspraktijk welke passend is bij de functie Docent B.
B. Het gelijkheidsbeginsel:
De procedure voor de Commissie leent zich niet voor de beoordeling van het bezwaar aan het gelijkheidsbeginsel. Het betreft immers een individuele toetsing van de functie van de betrokken werknemer.
C. Functie-eisen Docent C
De discussie over de professionele ruimte en de eis dat een Docent C ontwikkeltaken uitvoert vindt binnen die beleidsruimte van de werkgever plaats en blijft buiten het oordeel van de Commissie.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: