Datum uitspraak: 07-02-2002
Nummer uitspraak: 102137
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Docent met maximumschaal 10 meent op grond van zijn werkzaamheden, welke volgens hem overeenkomen met de werkzaamheden van collega's die de functie van BVE-docent 11 toebedeeld hebben gekregen, in aanmerking te komen voor de functie van BVE-docent 11. Voorts wordt volgens de werknemer om financiële redenen niet overgegaan tot het op een hoger niveau bezoldigen van zijn functie, zijn er geen criteria op grond waarvan docenten promotie kunnen maken en is de functie niet exact beschreven zodat deze ook niet juist te waarderen is.
De Commissie is van oordeel dat de werkzaamheden van de werknemer voldoende beschreven zijn. Deze werkzaamheden betreffen het geven van lessen alsmede projectwerkzaamheden. Deze laatste waren regelende, uitvoerende werkzaamheden en niet beleidsbepalend. Evenmin was de werknemer eindverantwoordelijk noch hield hij zich bezig met de financiën van het project. De Commissie is niet gebleken dat de werknemer ongelijk behandeld zou zijn en oordeelt voor het overige dat de bezwaren van de werknemer zich niet lenen voor behandeling door de Commissie nu deze niet de functie -waardering op zich betreffen.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: