Datum uitspraak: 10-12-2021
Nummer uitspraak: 2021014687
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De scholengroep waarbij de werknemer als docent werkzaam is, heeft drie deelscholen. De werknemer is werkzaam op twee van de drie deelscholen. Als gevolg van formatietekort wegens teruglopende leerlingenaantallen, deelt de werkgever de werknemer mee dat hij met ingang van het nieuwe schooljaar uitsluitend op één deelschool werkzaam zal zijn. De werknemer is het niet eens met deze wijziging van werkzaamheden en stelt dat sprake is van een overplaatsing. De werkgever stelt dat er geen sprake is van overplaatsing omdat er sprake is van één instelling en het tot het instructierecht van de werkgever behoort om de werknemer diens werkzaamheden op een andere vestiging te laten verrichten.

Advies van de Commissie
Het bezwaar is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De Commissie is van oordeel dat sprake is van één instelling. Omdat de werknemer werkzaam blijft bij dezelfde instelling is geen sprake van overplaatsing. Hierdoor is geen sprake van een beslissing waartegen bezwaar mogelijk is.