Datum uitspraak: 30-08-2012
Nummer uitspraak: 105381
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Wegens het ontbreken van een referteperiode geldt als uitgangpunt de beoordeling van de werkzaamheden die in het jaar voorafgaand aan de indeling door bezwaarde zijn verricht, omdat dit in beginsel het meest recht doet aan de waardering van de functie. Dat betreffende jaar is bezwaarde gedeeltelijk arbeidsongeschikt teruggekeerd uit detachering en heeft de werkgever via taakbelasting bezwaarde in kwalitatief en kwantitatief opzicht uit de wind gehouden. Deze periode weerspiegelt niet de taken en werkzaamheden zoals bezwaarde deze als lecturer behoort uit te voeren. De vijf jaren detachering die hieraan vooraf gingen is de werkgever niet op de hoogte geweest van de aard van de werkzaamheden van bezwaarde. Beide periodes vormen een ongeschikte grondslag voor de beslissing dat de werkzaamheden van bezwaarde zich bevinden op het niveau van associate lecturer. In die zin is het bezwaar gegrond.

Trefwoorden: