Datum uitspraak: 27-07-2012
Nummer uitspraak: 105281
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Volgens bezwaarde is er bij het samenstellen van financiële rapportages met de software van Exact sprake van technisch beheer en netwerk- en systeembeheer. Volgens de werkgever is er sprake van lokaal applicatiebeheer. In de functiebeschrijving zijn werkzaamheden opgenomen in het kader van het beheer van de Exact-applicaties. Bezwaarde heeft enkele tools of scripts geschreven, maar die werkzaamheden zijn niet van het niveau netwerkontwikkeling of technisch beheer, zodat aanpassing van de functiebeschrijving niet nodig is. Dit wordt pas anders indien bezwaarde structureel werkzaamheden zou verrichten op het gebied van netwerkontwikkeling of technisch beheer, hetgeen niet is gebleken. De beschreven werkzaamheden ontstijgen niet het niveau van de voorbeeldfunctie applicatiebeheerder schaal 7. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: