Datum uitspraak: 06-11-2013
Nummer uitspraak: 105807
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bezwaarde krijgt van de docent binnen het curriculum grote vrijheid met het invullen, samenstellen en uitvoeren van de practica. De aanwijzingen van de docent zijn soms zo globaal als: "doe wat met organische chemie". Aan bezwaarde is een ruime verantwoordelijkheid toegekend voor de begeleiding bij en beoordeling van de profielwerkstukken. Hij is overwegend de feitelijke begeleider en beoordelaar van de examenkandidaat. De inhoud van de werkzaamheden, vanwege de substantiële theoretische component van de werkzaamheden in het kader van het profielwerkstuk en de ruime eigen inbreng die bezwaarde heeft bij het samenstellen en ontwikkelen van de practica, is passend bij de kenmerken van de functie toa, schaal 8. Bezwaar gegrond. 

Trefwoorden: