Datum uitspraak: 25-03-2021
Nummer uitspraak: 2021000199
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling volgt onderwijs op een school voor regulier basisonderwijs. De school vindt dat in een groep voor hoogbegaafden, verbonden aan een sbo-school, intensiever kan worden ingezet op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Daarom vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring aan voor het speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). Het samenwerkingsverband (swv) wijst de gevraagde toelaatbaarheidsverklaring af.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het bestreden besluit niet in stand te laten.

Toelichting
Er is geen compleet beeld van de ondersteuningsbehoefte van de leerling op basis waarvan een besluit op de aanvraag tlv genomen kon worden. Het swv had de aanvraag dan ook moeten aanhouden en had meer informatie moeten inwinnen in plaats van af te wijzen. Daarnaast geldt dat als de aanvraag wordt getoetst aan criteria, die criteria vooraf kenbaar moeten zijn gemaakt, hetgeen hier niet is gebeurd.