Datum uitspraak: 27-10-2021
Nummer uitspraak: 2021014653
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling zit op een school voor speciaal basisonderwijs (sbo). De school vraagt een tlv-so aan, omdat de ouders van de leerling van mening zijn dat speciaal onderwijs (so) passend voor de leerling is. Het samenwerkingsverband kent geen tlv-so toe. 

Advies van de Commissie
Het bestreden besluit kan in stand blijven.

Toelichting
De school kan voldoen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Er zit nog steeds groei in de ontwikkeling van de leerling. De school heeft kleine klassen, de leerling werkt vaak in een prikkelarme omgeving en er zijn deskundigen om de leerling de juiste (een-op-een) begeleiding te bieden. Een plaatsing op het sbo is daarom het meest passend.