Datum uitspraak: 13-02-2009
Nummer uitspraak: 104134
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bezwaarde heeft onvoldoende voortvarend gehandeld toen hem zaken bekend werden die zich (ruim) voor 23 oktober 2007 hebben voorgedaan. Bezwaarde heeft immers pas eind september 2008 bij de school geklaagd over het handelen van de schooldirecteur en er geen adequate verklaring voor gegeven waarom hij pas in december 2008 een klacht bij de LKC heeft ingediend. Bezwaar afgewezen.