Datum uitspraak: 14-04-2005
Nummer uitspraak: 102738
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster wenst indeling in het profiel Medewerker Planning en Roostering omdat 85% van haar taken onder dat profiel valt. De werkzaamheden van werkneemster betreffen de hele organisatie, planning en roostering van de tentamens. Werkneemster is niet betrokken bij de onderwijsroosters. Gelet op de verrichte werkzaamheden en het gegeven dat er naast werkneemster geen andere medewerkers werkzaam zijn op het toetsbureau, acht de Commissie indeling in het profiel Medewerker Planning en Roostering het meest passend. Dat profiel kent slechts 2 niveaus en op basis van de indelingsregels geldt voor elk niveau dat de medewerker overlegt met de docent over zijn inzet. Aangezien de werknemer zich niet bezig houdt met de inzet van docenten stuit indeling in het profiel Medewerker Planning en Roostering op bezwaren en is dat profiel niet passend. Commissie oordeelt dat de werkgever de functie opnieuw dient in te delen en geeft daarbij in overweging om een niveau 3 aan het profiel Medewerker Planning en Roostering toe te voegen, dan wel kernactiviteit 12 van het profiel Administratief Medewerker te herschrijven in die zin dat dit ook betrekking heeft op de organisatie, planning en roostering van de tentamens zelf.
Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: