Datum uitspraak: 12-04-2005
Nummer uitspraak: 102760/102769
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer is van mening dat zij moet worden ingedeeld in het profiel Secretaresse niveau 3 (maximumschaal 6) of 4 (maximumschaal 5) omdat dit het meest passende profiel zou zijn, gelet op de door haar verrichte werkzaamheden. Voorts voert de werknemer aan dat er dat binnen het organisatieonderdeel waar zij werkzaam is, drie mensen werken die exact hetzelfde werk doen maar in verschillende profielen zijn ingedeeld. De werkgever heeft daartegen aangevoerd dat het zwaartepunt van de werkzaamheden van werknemer bij de administratieve werkzaamheden ligt en dat de drie werknemers, afhankelijk van het advies van de Commissie, in eenzelfde functieprofiel zullen worden ingedeeld. De Commissie oordeelt dat het profiel Secretaresse het meest volledige en passende profiel is. Daarbij neemt de Commissie mede in overweging dat het hoofd Bureau Extern, de feitelijk leidinggevende van werknemer, in een tweetal verklaringen heeft verklaard dat werkneemster, evenals haar collega's, primair secretaresse is. Omdat werkneemster niet voldoet aan alle criteria zoals omschreven bij Secretaresse 3, is niveau 3 niet passend en is indeling in het profiel Secretaresse 4 het meest passend.
Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: