Datum uitspraak: 03-07-2013
Nummer uitspraak: 105504
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Bezwaarde wenst een indeling in de functie van Controller, schaal 13. De Commissie is van oordeel dat de werkzaamheden van bezwaarde veeleer een financieel-technisch uitvoerend karakter vertonen dan dat bezwaarde zich met de strategiebepaling en een beleidsmatige aanpak bezighoudt. Er zijn in de peilperiode geen meerjareninvesteringsplannen gemaakt en er lijkt geen sprake te zijn van het opstellen van een doorgaande analyse en een vertaalslag van het strategische beleidsplan in lange en korte termijndeelplannen op diverse beleidsterreinen hetgeen behoort tot de werkzaamheden van de Controller. Ook uit de door bezwaarde ter zitting gegeven voorbeelden van advisering aan het College van Bestuur volgt geen vertaalslag naar een strategisch niveau, hetgeen van een Controller wel zou mogen worden verwacht. De werkzaamheden van bezwaarde vertonen derhalve niet de diepgang die behoort bij de functie van Controller. De functie van beleidsmedewerker financiën is passend. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: