Datum uitspraak: 07-06-2011
Nummer uitspraak: 104801
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De onderscheidende activiteiten in de door werknemer gewenste functie van Diensthoofd C (schaal 13) en de functie van Diensthoofd B (schaal 12) betreffen de gebieden van de werkzaamheden, en de aard en het doel van de functionele contacten.
Niet gebleken is van een algemene mandatering van het College van Bestuur voor het aangaan van overeenkomsten. Veelal is sprake van het sluiten van overeenkomsten die vooraf in de periodieke overleggen met het CvB besproken zijn, zeker indien sprake is van overeenkomsten met personele en financiële consequenties voor de hogeschool. De praktische uitvoering door werknemer geschiedt binnen de door het CvB gestelde kaders. zoals omschreven binnen de schaal 12-functie. Ook de overige werkzaamheden vallen onder de functiebeschrijving van Diensthoofd B.
Gezien de uiteenlopende visies van partijen is het moeilijk vast te stellen wat de aard en het doel zijn van de contacten die werknemer heeft. Duidelijk is dat werknemer geen algemeen mandaat heeft om met stakeholders te onderhandelen en dat het veelal om vooraf uitonderhandelde contracten gaat waaraan het CvB reeds zijn goedkeuring heeft gegeven. Hierdoor kan niet worden vastgesteld dat belangentegenstellingen een belangrijke rol spelen, dat werknemer weerstanden moet overwinnen en draagvlak moet creëren. Het is denkbaar dat dit mogelijk wel het geval is. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: