Datum uitspraak: 14-04-2005
Nummer uitspraak: 102746
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst vanwege zijn leeftijd niet te worden ingedeeld. Indeling van oudere werknemers leidt volgens hem tot rechtsongelijkheid met jongere werknemers. Voorts wordt functieprofiel Hoofddocent 2 volgens hem te beperkt geïnterpreteerd en zijn ten onrechte docent- en managementtaken gekoppeld. Breedte en inzetbaarheid van de docent en de diepte van zijn vakkennis zijn volgens de werknemer ten onrechte niet bij de kernactiviteit onderwijsuitvoering opgenomen. De Commissie overweegt dat de Hay-systematiek uitgaat van de feitelijk opgedragen werkzaamheden en te bereiken resultaten. De verschillen tussen het profiel Docent 1 en Hoofddocent 2 betreffen de coördinerende vakoverstijgende taken. De keuze om docent- en managementtaken in het profiel Hoofddocent te koppelen, behoort tot de beleidsvrijheid van de werkgever. Werknemer heeft het afgelopen jaar geen coördinerende werkzaamheden verricht.Voorts kan de werkgever vanwege CAO en overleg MR niet in redelijkheid worden ontzegd om ook de functies van oudere werknemers bij de indeling te betrekken. Voor indeling in lager gewaardeerde functie geldt bovendien salarisgarantie. Indeling in profiel Docent 1 is passend.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: