Datum uitspraak: 18-06-2009
Nummer uitspraak: 104111
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster was werkzaam als hogeschooldocent schaal 12 en is met ingang van 1 september 2007 ingedeeld als docent schaal 11. Volgens haar heeft de werkgever toegewerkt naar een plaatsing als docent. Een deel van haar werkzaamheden heeft tijdens de diverse interne bezwarenprocedures opeens een andere naam en status gekregen. Een minor-opleiding heet plotseling stageproject en coachen wordt nu inwerken genoemd. Daarnaast had bezwaarde zitting in de beleidscommissie. De Commissie constateert dat een aantal werkzaamheden buiten de referteperiode viel. Daarnaast voldeden ze niet aan de inhoudelijke eisen voor een minor. Voor de Commissie is voldoende aannemelijk geworden dat bezwaarde zich niet heeft beziggehouden met coaching op een wijze die functieverzwarend is. Er is veeleer sprake van het inwerken van nieuwe docenten, welke werkzaamheden passend en gebruikelijk zijn voor een Docent, schaal 11. Duidelijk is geworden dat werkneemster geen (eind)verantwoordelijkheid had voor de werkzaamheden van de beleidscommissie. De commissie keek breder dan de eigen opleiding. De invalshoek van bezwaarde in deze commissie betrof echter een klein gebied, de diëtetiek. De ontwikkelwerkzaamheden waren niet in die mate vakoverstijgend dat een schaal 12-niveau moet worden toegekend. Bezwaar ongegrond.