Datum uitspraak: 02-12-2014
Nummer uitspraak: 106352
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer maakt aanspraak op indeling in de functie van Senior docent schaal 12. Een van de criteria voor deze functie betreft onderwijs- en toetsontwikkeling op blok-, vak- en 1e leerjaaroverstijgend niveau (inclusief minor). De minor Spaans die de werknemer heeft ontwikkeld valt buiten het curriculum van de opleiding en wordt op blokniveau binnen een studiejaar afgerond. Niet gebleken is dat de minor verschillende vakgebieden integreert en meer is dan een ontwikkeling binnen het raamwerk van het vakgebied van de werknemer. De minor wordt niet aangemerkt als een leerjaaroverstijgende onderwijsontwikkeling. De begeleidings-werkzaamheden van aspirant docenten door de werknemer vallen buiten de referteperiode. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: