Datum uitspraak: 05-10-2021
Nummer uitspraak: 2021008416
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever heeft overeenkomstig de cao po zijn functiegebouw geactualiseerd. Bezwaarde is daarbij ingedeeld als Onderwijsassistent A (schaal 4). De werkgever stelt dit in tweede instantie bij tot niveau B, schaal 5. Bezwaarde meent dat haar werkzaamheden beter aansluiten bij de functie Leraarondersteuner, schaal 7. De werkgever wijst dit af omdat bezwaarde daarvoor niet is opgeleid, niet bijdraagt aan het pedagogisch klimaat en geen vakinhoudelijke verantwoordelijkheid draagt.

Advies van de Commissie
Het bezwaar is gegrond. De indeling als Onderwijsassistent B is niet redelijk. Gezien het functiehuis van de werkgever is voor bezwaarde de toekenning van de functie Leraarondersteuner schaal 7 best passend.

Toelichting
De werkzaamheden van bezwaarde rechtvaardigen op de kenmerken 2, 4, 6, 10, 11, 12 en 13 een score 3 in plaats van een score 2. Bij bezwaarde ligt de taak om zelfstandig leerlingen met onderwijsachterstand, in groepjes variërend van groep 3 tot en met 8, toe te leiden naar een hoger niveau. Zij stelt eigen les- of instructiemateriaal samen en voert de werkzaamheden zonder controle zelfstandig uit. Dat bezwaarde niet de vereiste opleiding heeft gevolgd is voor FUWA PO niet relevant. Zij heeft voldoende aantoonbaar het vereiste mbo+ werk-en denkniveau. De werkzaamheden van bezwaarde rechtvaardigen ook wat de vaardigheden en de aard van de contacten betreft een score 3. Door dit alles komt het puntentotaal van de werkzaamheden uit op 37 hetgeen een indeling rechtvaardigt op het niveau van schaal 7.

Trefwoorden: