Datum uitspraak: 29-01-2013
Nummer uitspraak: 105531
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster voert aan dat haar werkzaamheden behoren bij de functie van onderwijsbegeleider B, schaal 6.
De verschillen tussen de functies onderwijsbegeleider A en B komen vooral tot uitdrukking in de mate van zelfstandigheid en de verantwoording over de kwaliteit en de gevolgde aanpak.
Werkneemster is niet verantwoordelijk voor het beheer van de collectie van de bibliotheek/mediatheek, althans niet in die zin dat zij keuzes maakt voor de aanschaf van boeken en audiovisueel materiaal en daarmee de collectie verrijkt. Werkneemster is voornamelijk registratief bezig met de collectie hetgeen valt onder het bijhouden van het documentatiesysteem en het verzorgen van de uitleenadministratie. Het doorgeven van storingen behoort niet exclusief tot de functie van onderwijsbegeleider B; ook van de onderwijsbegeleider A mag worden verwacht dat hij/zij storingen doorgeeft en eventueel contact opneemt met de helpdesk. Voorts is de mate waarin werkneemster leerlingen begeleidt niet zodanig dat gesproken kan worden over het zelfstandig begeleiden van leerlingen en deelnemers bij het doen van projecten en het maken van werkstukken. Werkneemster legt ook geen verantwoording af aan haar leidinggevende over de haar gevolgde aanpak zoals de onderwijsbegeleider B dat wel dient te doen.
Ook de overige genoemde werkzaamheden zijn onder te brengen in de functiebeschrijving van onderwijsbegeleider A. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: