Datum uitspraak: 11-03-2013
Nummer uitspraak: 105593
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De door bezwaarde vervulde functie is tot aan de thans bestreden beslissing niet beschreven geweest. Van de werkgever mag worden verwacht dat hij nauwkeurig vaststelt welke werkzaamheden aan bezwaarde zijn opgedragen en zijn uitgevoerd. Een dergelijk functie-interview heeft niet plaatsgevonden en is niet gelijk te stellen met het lijstje van werkzaamheden dat bezwaarde heeft verstrekt in het kader van de beschrijving en waardering van zijn functie, waarbij hij overigens niet wist wat er met dat lijstje precies zou gaan gebeuren. De werkzaamheden van bezwaarde omvatten mede het interpreteren en analyseren van deels complexe gegevens en het verstrekken in geaggregeerde vorm van managementinformatie. Bezwaarde is belast geweest met het ontwikkelen van rapportages. De functiebeschrijving en het scorepatroon van de functie senior administratief medewerker zijn hiermee niet in overeenstemming. Tot welke wijzigingen dit zal leiden hangt samen met de beschrijving van de werkzaamheden op basis van de resultaten uit het functie-interview. Omdat de werkzaamheden van bezwaarde zich volgens de werkgever bevinden op mbo+ niveau, is de indeling van bezwaarde in de functie senior administratief medewerker in hoofdgroep II onjuist omdat hoofdgroep II hoofdzakelijk ziet op vmbo-functies. De werkgever heeft bezwaarde in redelijkheid niet in deze functie kunnen indelen. Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: