Datum uitspraak: 17-09-2014
Nummer uitspraak: 106267
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever hanteert voor het functiebouwwerk de Hay-systematiek.
De werknemer maakt aanspraak op indeling in de functie van Senior docent schaal 12. Dit houdt voor hem in dat hij op de resultaatgebieden "Onderwijs en toetsontwikkeling" en "Begeleiding van aspirant docenten" dient te voldoen aan de onderscheidende respectievelijke kernactiviteiten "initiëren van nieuwe onderwijsprogramma's op leerjaaroverstijgend niveau" en het "toegewezen aspirant docenten begeleiden en coachen bij de uitvoering en toetsing van het onderwijs".  
Gebleken is dat de werknemer een lessencyclus heeft ontwikkeld waarbij een combinatie is ontstaan tussen bedrijfseconomie en ruimtelijke ordening. Hiermee heeft hij op leerjaaroverstijgend niveau verschillende vakgebieden geïntegreerd en een onderwijsprogramma ontwikkeld. Voorts heeft de werknemer het vak Engels geïntegreerd binnen de opleiding. Daarenboven is gebleken dat de werknemer was belast met begeleiding van docenten in de taakuitvoering. De werknemer heeft deze docenten nieuwe competenties aangeleerd en op didactisch niveau geschoold. Aldus voldoet de werknemer aan beide vereiste kernactiviteiten. Het bezwaar is gegrond.

Trefwoorden: