Datum uitspraak: 01-07-2005
Nummer uitspraak: 102835
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling als Hoofddocent schaal 12 omdat hij zijn coördinerende taken heeft opgeschort in verband met 'politiek verlof' in combinatie met het MR-voorzitterschap. Voor de Commissie is voldoende aannemelijk geworden dat, in het belang van de opleiding en in overleg met de werknemer, is besloten om de coördinatie van de opleiding te herstructureren door deze volledig onder te brengen bij één persoon. Deze beslissing stond volledig los van het buitengewoon verlof of MR-voorzitterschap van de werknemer. In casu is ervoor gekozen om de coördinatie niet aan de werknemer maar aan zijn collega op te dragen omdat de werknemer ook zelf had aangegeven daarvoor niet in aanmerking te willen komen. Derhalve lag primair de herstructurering van de coördinatie - en niet het verlof - ten grondslag aan het wegvallen van de coördinatietaken. De werknemer kon dus niet de gerechtvaardigde verwachting hebben dat hij na ommekomst van het 'politiek verlof' weer de coördinatie van de deeltijdopleiding zou gaan vervullen. Het voorzitterschap van de MR kan uit zijn aard niet worden meegewogen bij de indeling van de functie. MR-werkzaamheden behoren niet structureel tot een functie uit het functiebouwwerk doch zijn uit hun aard tijdelijk aan een gekozen persoon en niet aan een bepaalde functie verbonden.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: