Datum uitspraak: 28-04-2022
Nummer uitspraak: 2022020560
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever heeft in het kader van een actueel en toekomstgericht functiehuis een project opgezet en hij heeft daarbij een aantal functies van het bedrijfsbureau, waaronder die van de werknemer, laten beschrijven en waarderen. De werknemer meent dat zij in aanmerking komt voor de functie  Staffunctionaris beleid en advies C en tekent bezwaar aan bij de Commissie.

Uitspraak van de Commissie
Het bezwaar is ongegrond.

Toelichting
De belangrijke onderscheidende criteria tussen de twee functies zijn beleidsontwikkeling en projectleiderschap. De werknemer geeft aan beleid te ontwikkelen. Het beleidskader voor de afdeling van de werknemer wordt gevormd door het strategisch beleid van de werkgever. De werknemer heeft een aantal beleidsnotities als voorbeelden opgevoerd, maar deze betreffen niet beleidsontwikkeling. Het gaat om uitwerking van vastgesteld beleid, praktische uitvoering, dan wel het leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling.   

Trefwoorden: