Datum uitspraak: 18-09-2008
Nummer uitspraak: 103578
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster bepleit indeling in het functieprofiel Medewerker bedrijfsvoering. 
De functies van Medewerker bedrijfsvoering en Administratief medewerker verschillen met name in die zin dat de functie van Administratief medewerker gekarakteriseerd kan worden als een gegevensverwerkende functie terwijl de functie van Medewerker bedrijfsvoering naast gegevensverwerking ook een meer inhoudelijke kant heeft.
De werkzaamheden van de werkneemster betreffen in overwegende mate administratieve uitvoering en ondersteuning. Van onderscheidende taken behorend tot die van de Medewerker bedrijfsvoering, zoals het ondersteunen van het managementteam en het aanbrengen van samenhang tussen activiteiten en processen is geen sprake. Indeling in het functieprofiel Administratief medewerker is derhalve juist, zij het dat geadviseerd wordt de werkneemster een niveau hoger in te delen omdat de werkzaamheden niveau 3 overstijgen.
Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: