Datum uitspraak: 02-02-2009
Nummer uitspraak: 103911
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkneemster wenst indeling in niveau 1 en voert aan dat vakkennis en deskundigheid niet zijn gewogen in de procedure; dit is echter wel het geval , zij het dat in de gehanteerde systematiek deze kenmerken niet van groot belang zijn. De werkneemster werkte in een kleine afdeling en was belast met taalonderwijs. Hierbij is diepgaande kennis van de samenhang in het domein noch zeer specialistische kennis uit het beroepenveld, zoals omschreven in het indelingscriterium Onderwijsuitvoering vereist. Voor Onderwijsuitvoering geldt dat de werkneemster als lid van de curriculumcommissie inhoudelijk eindverantwoordelijkheid droeg voor onderwijsontwikkeling.  De functie van de werkneemster voldoet niet aan 3 van de 4 indelingscriteria voor indeling in de functie van Hogeschooldocent 1. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: