Datum uitspraak: 02-02-2009
Nummer uitspraak: 103910
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkneemster wenst indeling op niveau 1. Zij heeft na de referteperiode andere werkzaamheden verricht die niet zijn meegenomen in de indeling. De werkgever heeft in redelijkheid kunnen vasthouden aan de, met betrokken partijen overeengekomen, referteperiode. Er is in de functie geen noodzaak om over zeer specialistische kennis van het beroepenveld te beschikken. Wel is verdergaande kennis van de samenhang in een domein benodigd, maar deze kennis valt niet als diepgaand in de zin van dit indelingscriterium te schetsen. Voorts draagt de werkneemster geen verantwoordelijkheid voor het gehele programma en zij is evenmin belast met de projectmatige, functionele begeleiding en aansturing van collega's. De functie van de werkneemster voldoet derhalve niet aan de indelingscriteria van de functie van Hogeschooldocent 1. Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: