Datum uitspraak: 05-04-2007
Nummer uitspraak: 103383/103384
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever heeft geen eigen functieboek ontwikkeld maar is uitgegaan van de door de VSNU opgestelde functieprofielen. Werknemers waren Mediathecaris en zijn thans ingedeeld in de gecombineerde functie van Informatie-/Collectiespecialist 4/Bibliotheektechnisch medewerker 1. Aan deze gecombineerde functie is schaal 8 toegekend. De Commissie overweegt dat de keuze voor deze gecombineerde functie niet de schoonheidsprijs verdient. Immers de Hay-systematiek veronderstelt een indeling in de meest passende functie en voorts is de Commissie er niet op voorhand van overtuigd dat indeling in een gecombineerde functie in alle gevallen zal leiden tot een waardering waarvan de uitkomst overeenkomt met die van een waardering waarbij de feitelijke werkzaamheden van betrokkene integraal zouden worden beschreven en gewaardeerd. Nu de werkgever er voor heeft gekozen geen specifiek op de eigen situatie beschreven functieprofielen te (laten) ontwikkelen, beoordeelt de Commissie of de gecombineerde functie als meest passende functie is aan te merken. De Commissie oordeelt dat een indeling in voornoemde gecombineerde functie de meest passende functie is.
Bezwaar ongegrond.