Datum uitspraak: 30-06-2005
Nummer uitspraak: 102812
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer meent te moeten worden ingedeeld in het functieprofiel Docent 2 omdat zij reeds vanaf haar benoeming in 1999 onafgebroken docenttaken heeft verricht. Ook de interne bezwarencommissie was dit oordeel toegedaan. De Commissie is gebleken dat werknemer trainingen geeft aan docenten, presentaties verzorgt voor derden en presentaties van studenten voorziet van cijfers. Tevens is gebleken dat de werknemer als enige instructeur is benoemd binnen de groep Professionalisering, die voor het overige bestaat uit docenten, terwijl de werkgever onvoldoende heeft kunnen uitleggen wat het verschil in inhoud van werk is tussen de werknemer en de docenten. Nu de werknemer voorts bevoegd docente is en geen functionele richtlijnen van een docent ontvangt, is de Commissie van oordeel dat het functieprofiel Docent 2 als meest passende functieprofiel is aan te merken.
Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: