Datum uitspraak: 26-03-2008
Nummer uitspraak: 103622
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster bepleit indeling in het profiel Medewerker Praktijkbureau. De functie van Administratief Medewerker kan gekarakteriseerd worden als een gegevensverwerkende functie terwijl de functie van Medewerker Praktijkbureau naast gegevensverwerking ook een meer inhoudelijke kant heeft. De werkneemster kan tot haar werkzaamheden rekenen het beoordelen of een bedrijf geschikt is om in aanmerking te komen voor het aanbieden van een stageplaats, het aanbieden van stageplaatsen aan studenten en het bemiddelen tussen studenten en bedrijven, het verstrekken van gegevens over bedrijven aan studenten, het collectief voorlichten van studenten. Hierbij komt haar een grote mate van vrijheid toe, waarbij de eindverantwoordelijkheid ligt bij de stagecoördinator. Aldus is geen sprake van een functie waarin in overwegende mate gegevens worden verwerkt, maar van een functie met inhoudelijke aspecten, gericht op uitvoering van het stagebeleid bij de Hogeschool.
Indeling in het profiel Medewerker Praktijkbureau is het meest passend, waarbij de Commissie oordeelt dat de werkneemster voldoet aan niveau 2.
Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: