Datum uitspraak: 02-03-2007
Nummer uitspraak: 103365
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster stelt dat de indelingsbeslissing onzorgvuldig is tot stand gekomen omdat zij is ingedeeld zonder dat een gesprek met de leidinggevende heeft plaats gevonden. De Commissie oordeelt dat niet duidelijk is of er daadwerkelijk een indelingsgesprek met werkneemster heeft plaatsgevonden maar dat de werkgever zich overigens heeft gehouden aan het plan van aanpak en dat partijen niet van mening verschillen over de feitelijk opgedragen werkzaamheden.
Voorts stelt werkneemster dat zij financiële gegevens van studenten beheert, met name betreffende collegegelden, welke gegevens zij van de studentenadministratie krijgt aangeleverd. Daarnaast verzamelt zij de cijfers voor tentamens, werkstukken etc. bij de docenten en voert deze in het systeem in waarbij zij problemen signaleert en doorgeeft aan de programmadirecteur. Zij  is van oordeel dat zij 'deelonderzoek' verricht, zoals opgenomen bij het indelingscriterium 'interpretatie van gegevens en overzichten' voor het functieprofiel Administratief medewerker 1. De werkgever heeft het begrip 'deelonderzoek' omschreven als  "het inventariseren, systematiseren en optekenen van niet op voorhand bekende informatie, op het niveau van managementinformatie".
De Commissie oordeelt dat de werkzaamheden niet vallen te karakteriseren als managementinformatie ondersteunende werkzaamheden zoals het bewerken en interpreteren van gegevens ten behoeve van het managementproces. De werkzaamheden kennen daarenboven geen analysemomenten en dragen niet rechtstreeks bij aan rendementsverbetering van het studentencohort zodat deze niet zijn te beschouwen als "het inventariseren, systematiseren en optekenen van niet op voorhand bekende informatie, op het niveau van managementinformatie".
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: