Datum uitspraak: 08-05-2007
Nummer uitspraak: 103413
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in profiel Adviseur/beleidsmedewerker C schaal 12. Het doen van innovatieve projecten en de projectleiding van complexe multidisciplinaire projecten vallen onder de functie van Adviseur/beleidsmedewerker B, met name onder het gestelde onder het resultaatgebied "Projectleiding". Werkneemster heeft ter zitting verklaard geen strategisch beleid te maken hetgeen een discriminerend onderdeel uitmaakt van het functieprofiel van Adviseur/beleidsmedewerker C.  Voorts vonden de werkzaamheden plaats onder verantwoordelijkheid van de programmamanager. Hierbij  werden de strategische keuzes gemaakt door de stuurgroep en de programmamanager. Het hebben van een aandeel in het schrijven van projectaanvragen en het over de resultaten hiervan publiceren zijn werkzaamheden die beschreven staan onder de resultaatgebieden "Beleidsimplementatie en -evaluatie van het functieprofiel van Adviseur/beleidsmedewerker B. Het onderzoek van de werkneemster naar het functioneren van communities of practice en haar publicaties hierover bevat elementen van de functie van Adviseur/beleidsmedewerker C, met name vanwege het innovatieve en zelfstandige karakter van deze werkzaamheden. Omdat deze werkzaamheden echter een klein deel van de in de referteperiode in aanmerking genomen werkzaamheden beslaan kunnen deze niet leiden tot indeling in het functieprofiel van Adviseur/beleidsmedewerker C. 
Bezwaar ongegrond.