Datum uitspraak: 08-05-2007
Nummer uitspraak: 103391
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster wenst indeling in profiel Adviseur/beleidsmedewerker schaal 12.
De projectwerkzaamheden van de werkneemster vonden plaats onder verantwoordelijkheid van de programmamanager. Hierbij  werden de strategische keuzes gemaakt door de stuurgroep en de programmamanager. Het leiden van de strategiesessie over het voortzetten van een project, de deelname van aan de expertisegroep Project en programmamanagement waarin standaarden/formats voor het aanvragen van projecten zijn ontwikkeld en herontwerpen van curricula betreffen werkzaamheden behorend tot het functieprofiel van Adviseur/beleidsmedewerker B.  De projectwerkzaamheden voor buitenlandse universiteiten zijn verricht met een grote mate van zelfstandigheid, maar onder aansturing van collega's van de Rijks Universiteit Groningen, die ook de eindverantwoordelijkheid droegen. Ook voor de werkzaamheden in het programma/project "Toekomstvast bouwen" geldt dat de werkneemster niet eindverantwoordelijk was en dat de strategische keuzes niet door haar werden gemaakt. 
Bezwaar ongegrond.