Datum uitspraak: 06-12-2007
Nummer uitspraak: 103452
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Naast een aantal procedurele bezwaren stelt werknemer te voldoen aan de indelingscriteria van Docent 1. De Commissie oordeelt het bezwaar voor zover dat betrekking heeft op de systematiek en de gevolgde procedure ongegrond. Inhoudelijk overweegt de Commissie dat de werknemer ten aanzien van het indelingscriterium 'Onderwijsuitvoering' voldoet aan niveau 1 omdat hij bij het begeleiden van individuele studenten bij het maken van hun afstudeeropdrachten over diepgaande kennis van de samenhang in een domein dient te beschikken. Met betrekking tot de overige 3 indelingscriteria overweegt de Commissie dat indeling op niveau 2 gerechtvaardigd is. Op het terrein van 'Onderwijsontwikkeling' acht de Commissie het evenwel niet uitgesloten dat de huidige werkzaamheden van werknemer tot een hogere indeling zouden kunnen leiden. Werknemer voldoet niet aan 3 van de 4 indelingscriteria van Docent 1.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: