Datum uitspraak: 29-08-2007
Nummer uitspraak: 103429
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in profiel Docent nievau 1 schaal 12 en stelt een aantal kernactiviteiten van dat profiel uit te voeren.
De werkneemster is betrokken geweest bij de ontwikkeling van onderdelen van majors, zoals "W" en "V". Zij heeft ten behoeve van deze onderdelen handleidingen mede ontwikkeld. Deze werkzaamheden betreffen de ontwikkeling van onderwijseenheden. Het ontwikkelen van onderwijseenheden valt voor wat betreft het indelingscriterium "Onderwijsontwikkeling" onder niveau 2 van het profiel Docent. De werkneemster heeft haar stelling dat zij voor het vervullen van haar functie dient te beschikken over diepgaande kennis van de samenhang in het onderwijs en/of zeer specialistische kennis van het beroepenveld niet onderbouwd. Dat het zonder deze kennis niet mogelijk zou zijn om vraaggestuurd onderwijs te ontwikkelen is niet juist.
De werkzaamheden van de werkneemster als lid van de School Medezeggenschapsraad zijn niet van belang voor de indeling van de functie aangezien die activiteiten niet tot een bepaalde docentenfunctie behoren doch verbonden zijn aan het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad en daarom vanuit elke functie binnen de hogeschool kunnen worden verricht.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: