Datum uitspraak: 28-08-2007
Nummer uitspraak: 103430
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in profiel Docent niveau 1 schaal 12 en stelt een aantal kernactiviteiten van dat profiel uit te voeren. Ook zijn volgens de werknemer twee projecten niet door de werkgever meegenomen bij de indeling. Het eerste project betrof een project dat de werkneemster niet alleen, maar samen met collega's heeft ontwikkeld waarbij geen sprake was van het creëren van nieuwe lesstof maar van het vernieuwen van bestaande lesstof. Dit is echter een taak behorend tot die van de Docent niveau 2. Hetzelfde geldt voor de werkzaamheden in het kader van het tweede project. Deze hielden in het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden tussen de universiteit en de Hogeschool. Dit betrof het mede uitvoeren van deelonderzoek. Niet gebleken is van toegepast onderzoek en voorts is evenmin publicatie in de vakbladen of andere media verzorgd, zoals omschreven onder het indelingscriterium "Onderzoek" van de Docent niveau 1. De werkzaamheden in het kader van het Coördinaat ouderejaars en het onderzoek naar de studieachterstanden hielden in het maken van beleidsdocumenten gericht op de interne bedrijfsvoering. Deze taken behoren tot de functie van Docent niveau 2, evenals de ontwikkelwerkzaamheden in het kader van de studieloopbaancoaching en methoden en technieken, die de ontwikkeling van samenhangende onderwijseenheden betroffen.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: