Datum uitspraak: 15-08-2006
Nummer uitspraak: 103174
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer heeft niet tijdig bezwaar ingediend bij de interne bezwarencommissie waarop de werkgever hem niet-ontvankelijk heeft verklaard. Hij voert aan dat hij vanwege afwezigheid in het buitenland niet eerder bezwaar heeft kunnen indienen. De werknemer, wetende dat hij meer dan twee maanden niet in Nederland zou zijn, had voorzieningen dienen te treffen opdat tijdens zijn afwezigheid zorg gedragen werd voor afhandeling/behandeling van zijn post. Door dit niet te doen heeft hij het risico genomen dat termijnen voor behandeling van deze post zouden verstrijken. Daarenboven had de werknemer ná zijn terugkeer, wetende dat de bezwaartermijn reeds verlopen was, er niet voetstoots vanuit moeten gaan dat een nieuwe bezwaartermijn in zou gaan maar had hij zijn bezwaar zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk was na zijn terugkeer moeten indienen bij de werkgever. Onder deze omstandigheden heeft de werkgever de conclusie kunnen trekken dat het bezwaar van de werknemer niet-ontvankelijk diende te worden verklaard.
Bezwaar ongegrond.