Datum uitspraak: 21-08-2007
Nummer uitspraak: 103428
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer meent te voldoen aan de criteria voor indeling in Docent niveau 1, schaal 12. "Diepgaande kennis van de samenhang in een domein" dient gerelateerd te worden aan de binnen die opleiding verzorgde onderwijseenheden. Het verzorgen van economisch onderwijs en het bijbrengen van onderzoeksvaardigheden vereist geen diepgaand inzicht in de samenhang van onderwijseenheden binnen de opleiding. Voorts is voor het door de werknemer verzorgde onderwijs niet vereist dat de docent beschikt over zeer specialistische kennis uit het beroepenveld. Vaststaat dat de werknemer geen toegepast onderzoek heeft verricht op niveau 1. De werknemer heeft pas ter zitting voor het eerst naar voren gebracht dat hij deel heeft uitgemaakt van de Decentrale Opleidingscommissie, hetgeen te laat is. De werknemer was in de gelegenheid het feit eerder te vermelden en daardoor de werkgever de mogelijkheid te bieden gefundeerd verweer te voeren zodat de Commissie zich op basis van volledige informatie een oordeel had kunnen vormen.
Bezwaar ongegrond.