Datum uitspraak: 21-08-2007
Nummer uitspraak: 103427
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in Docent 1 schaal 12. Niet gebleken dat interne commissie niet onafhankelijk was. Onvrede over vertraging in interne procedure is begrijpelijk, maar termijnoverschrijding leidt niet tot gegrondheid bezwaar. Werknemer verricht op de resultaatgebieden "Onderwijsontwikkeling" en "Coördinatie" werkzaamheden op het niveau van Docent 1. Voor het verzorgen van statistiekonderwijs en het bijbrengen van onderzoeksvaardigheden op deze opleiding is geen diepgaande kennis van de samenhang binnen het domein of zeer specialistische kennis uit het beroepenveld vereist. Voor het resultaatgebied "Onderwijsuitvoering" behoeft inzicht in samenhang onderwijseenheden niet diepgaand te zijn. Onderzoek naar rendement opleiding is een interne aangelegenheid van de opleiding, heeft geen gevolgen voor het vakgebied. De begeleiding van studenten bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek betreft werkzaamheden op het resultaatgebied "Onderwijsuitvoering".
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: