Datum uitspraak: 01-06-2007
Nummer uitspraak: 103400
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in functieprofiel Docent 1 (schaal 12) en stelt een aantal kernactiviteiten van dat profiel uit te voeren. Partijen verschillen van mening over twee van de vier indelingscriteria, namelijk "onderzoek" en "coördinatie werkzaamheden". Voor wat betreft het indelingcriterium "Onderzoek" geldt dat de begeleiding van studenten bij hun onderzoek en het in dat kader zelf onderzoek doen, niet beschouwd kan worden als het zelfstandig uitvoeren van toegepast onderzoek zoals beschreven in het van toepassing zijnde indelingscriterium. Hiervoor is vereist dat de werknemer zelf ook onderzoek doet en hierover publiceert in vakbladen of andere media, hetgeen niet het geval is. Aangaande het indelingscriterium "Coördinatie werkzaamheden" is het zo dat de verantwoordelijkheid van de werknemer voor de aanpassing van het rechtenprogramma van een opleiding binnen de hogeschool en de verantwoordelijkheid voor een nieuw op te zetten rechtenprogramma opleiding te R een deel van het onderwijsdomein betreft, namelijk de rechtenopleiding binnen die opleiding. Dit zijn werkzaamheden die vallen onder het indelingscriterium "Coördinatie werkzaamheden" van Docent niveau 2. De begeleiding van collega's bij de aanpassing van het rechtenprogramma en het opzetten van het rechtenprogramma valt niet te beschouwen als het coachen van collega's maar wel als de begeleiding en ondersteuning van collega's bij de invoering van het - aangepaste - onderwijsprogramma.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: