Datum uitspraak: 21-05-2007
Nummer uitspraak: 103399
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer bepleit indeling in het profiel Docent 1 met schaal 12 en stelt te voldoen aan 3 van de 4 de indelingscriteria behorende bij deze functie. Nu vaststaat dat de werknemer niet voldoet aan het indelingscriterium 'Onderzoek' dient hij aan de overige 3 indelingscriteria te voldoen om te kunnen worden ingedeeld in de functie van Docent 1. Werknemer verricht zijn werkzaamheden op het gebied van 'Onderwijsuitvoering' op niveau 1. De Commissie oordeelt dat de werknemer niet voldoet aan de overgebleven 2 indelingscriteria 'Onderwijsontwikkeling' (werknemer had geen formele verantwoordelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe dan wel van vernieuwende onderwijsprogramma's) en 'Coördinatie werkzaamheden' (van opgedragen werkzaamheden om medewerkers te coachen is niet gebleken).
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: