Datum uitspraak: 24-10-2006
Nummer uitspraak: 103205
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer is Hogeschooldocent (schaal 12) in de fiscale vakken. Tevens levert zij een bijdrage aan enkele regelmatig terugkerende projecten. De interne bezwarencommissie adviseert de werkgever het bezwaar voor wat betreft de beoordeling op de criteria 'Onderwijsuitvoering'  en 'Coördinatie' gegrond te verklaren. Dit leidde wederom tot indeling als Docent 2. De werkgever heeft vastgesteld dat de functie alleen op het criterium 'Onderwijsuitvoering' voldoet aan de criteria voor indeling in de functie Docent 1. Het aanbrengen van samenhang tussen de onderdelen van het curriculum behoort tot de bevoegdheden van de leerplancoördinator. De bevoegdheden van de curriculumcommissie van de opleiding zijn van louter adviserende aard. Advisering over consistentie en samenhang in de praktijk van toetsen en beoordelen binnen het leerplan is niet gelijk te stellen met het doen van voorstellen daarover. De coördinerende activiteiten ontstijgen het niveau Docent 2 niet nu daarbij geen sprake is van een grote inbreng of verantwoordelijkheid voor de organisatie van alle vakken van (een groot onderdeel van) het curriculum.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: