Datum uitspraak: 15-05-2008
Nummer uitspraak: 103648
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in profiel Docent 1 met schaal 12. Werknemer stelt niet te voldoen aan het indelingscriterium 'Onderzoek', doch wel aan de overige 3 indelingscriteria behorende bij deze functie. De Commissie oordeelt dat de werknemer zijn werkzaamheden op het gebied van 'Onderwijsuitvoering', 'Onderwijsontwikkeling' en 'Coördinatie werkzaamheden' niet verricht op niveau 1 maar wel op niveau 2. Nu de werknemer voldoet aan 3 van de 4 indelingscriteria, waaronder 'onderwijsuitvoering' en 'Coördinatie werkzaamheden' van de functie van Docent 2, heeft de werkgever de functie niet in redelijkheid kunnen indelen in het functieprofiel van Docent 3. De Commissie acht de functie van Docent 2 schaal 11 de meest passende functie.
Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: