Datum uitspraak: 08-10-2007
Nummer uitspraak: 103426
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen naar het oordeel van de Commissie niet leiden tot gegrondheid van het bezwaar.
Werknemer wenst indeling in profiel Docent 2 met schaal 11. Werknemer stelt te voldoen aan 3 van de 4 indelingscriteria behorende bij deze functie. Niet in geschil is dat de werkzaamheden van de werknemer op het gebied van 'Onderwijsuitvoering' voldoen aan niveau 2 en de werkzaamheden op het gebied van 'Coördinatie werkzaamheden' niet. De werkgever heeft de werknemer tijdens de referteperiode niet opgedragen om onderzoek te verrichten. Evenmin maakte de werknemer deel uit van een kenniskring. Aldus werden deze werkzaamheden niet op niveau 2 verricht. Reeds om deze reden kan de werknemer niet worden ingedeeld in de functie van Docent 2. Omdat partijen tegenstrijdige standpunten innemen voor wat betreft de periode waarin de ontwikkelwerkzaamheden zijn verricht, kan de Commissie niet vaststellen of deze werkzaamheden tijdens de referteperiode zijn verricht.
De werkgever heeft de werknemer op juiste gronden kunnen indelen in de functie van Docent 3 schaal 10.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: