Datum uitspraak: 27-08-2007
Nummer uitspraak: 103442
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in functieprofiel Docent 1 schaal 12 en stelt een aantal kernactiviteiten van dat profiel uit te voeren.
De werkneemster verzorgt de colleges "Z". Zij heeft hiervoor ontwikkelwerkzaamheden gedaan, welke werkzaamheden begonnen zijn vóór de referteperiode. Voorts geeft zij het vak "W". Hiervoor maakt zij gebruik van de zogeheten "V-methode". Deze methode is echter niet door haar ontwikkeld. Daarom is niet voldaan aan het (mede) ontwikkelen van onderwijsprogramma's of samenhangende onderwijseenheden, zoals aangegeven bij de respectieve indelingscriteria van de Docent niveau 1 en de Docent niveau 2.
Aan de werkneemster zijn geen taken opgedragen op het gebied van onderzoek en coördinatie. Voor het indelingscriterium "Onderwijsuitvoering " geldt dat de werkneemster in overwegende mate belast is geweest met het verzorgen van de vakken Engels en Frans. Hiervoor is geen diepgaande kennis van de samenhang in het domein vereist noch een zeer specialistische kennis uit het beroepenveld.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: