Datum uitspraak: 30-07-2007
Nummer uitspraak: 103398
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in profiel Docent 1 schaal 12 en heeft tevens bezwaar tegen de gevolgde procedure. De Commissie oordeelt dat de werkgever de systematiek juist heeft toegepast. Inhoudelijk oordeelt de Commissie dat de werkzaamheden ten aanzien van de indelingscriteria 'Onderwijsontwikkeling' en 'Onderwijsuitvoering' op niveau 2 liggen en niet op niveau 1, dit omdat geen sprake is van vernieuwing van een onderwijsprogramma en er geen diepgaande kennis van de samenhang van een domein en/of zeer specialistische kennis uit het beroepenveld vereist is. Op grond van de geldende indelingscriteria kan de werknemer niet worden ingedeeld in de functie van Docent 1. Nu de werknemer op het gebied van 'Coördinatie werkzaamheden' ook voldoet aan niveau 2 (sprake van coördineren van werkzaamheden binnen een deel van het onderwijsdomein met zowel inhoudelijke als operationele aspecten), dient zij te worden ingedeeld in de functie van Docent 2, schaal 11.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: