Datum uitspraak: 25-06-2007
Nummer uitspraak: 103389
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werknemer bepleit indeling in een hogere functie. Tussen partijen is niet in geschil dat de werkzaamheden van de werknemer op het gebied van 'onderwijsuitvoering' worden verricht op niveau 2 zodat ter beoordeling van de Commissie voorligt de vraag of de werkzaamheden van de werknemer op de indelingscriteria 'Onderwijsontwikkeling', 'Onderzoek' en 'Coördinatie werkzaamheden' een indeling in de functie van Docent 2 schaal 11 rechtvaardigen. Ten aanzien van het indelingscriterium 'Onderwijsontwikkeling' overweegt de Commissie dat de effecten van de werkzaamheden voor het initieel onderwijs beperkt bleven tot de eigen onderwijseenheid. Hiermee is geen sprake van het (mede) ontwikkelen van een cluster van samenhangende onderwijseenheden zoals omschreven bij Docent 2. Het op eigen initiatief publiceren van een artikel in een tijdschrift kan niet worden aangemerkt als het uitvoeren van een door de werkgever opgedragen (deel)onderzoek zodat deze publicatie niet relevant is voor de indeling. Hiermee is ook aan het indelingscriterium 'Onderzoek' voor indeling in niveau 2 niet voldaan. Om bij het indelingscriterium 'Coördinatie werkzaamheden' in aanmerking te komen voor een indeling op niveau 2 dient sprake te zijn van het coördineren van werkzaamheden binnen een deel van het onderwijsdomein of van het coachen van collega's. De werkzaamheden van de werknemer zijn niet gelijk te stellen aan het inhoudelijk coachen van collega's dan wel aan het coördineren van werkzaamheden binnen een deel van het onderwijs. Niet gesteld noch gebleken is dat sprake is van andere coördinerende werkzaamheden die een indeling op een hoger niveau rechtvaardigen.
Bezwaar ongegrond.

Trefwoorden: