Datum uitspraak: 22-06-2007
Nummer uitspraak: 103376
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen naar het oordeel van de Commissie niet leiden tot gegrondheid van het bezwaar.
Werknemer wenst indeling in profiel Docent 2 met schaal 11. Werknemer stelt te voldoen aan 3 van de 4 indelingscriteria behorende bij deze functie. De Commissie oordeelt dat de werknemer zijn werkzaamheden op het gebied van 'Onderwijsuitvoering', 'Onderwijsontwikkeling' en 'Coördinatie werkzaamheden' verricht op niveau 2. Werkzaamheden op het gebied van 'Onderzoek' acht de Commissie niet aanwezig zodat op dit punt niet voldaan aan niveau 2. Nu de werknemer voldoet aan 3 van de 4 indeligscriteria, waaronder 'onderwijsuitvoering' en 'Coördinatie werkzaamheden' is de functie van Docent 2, schaal 11 de meest passende functie.
Bezwaar gegrond.

Trefwoorden: