Datum uitspraak: 20-06-2007
Nummer uitspraak: 103339
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werkneemster wenst indeling in de functie van Docent C met schaal 11.
De werkneemster was de enige arts en psycholoog op deze opleiding, maar dit brengt niet met zich mee dat zij haar werkzaamheden op expertniveau dient uit te oefenen. De werkneemster is medeverantwoordelijk geweest voor het doen van voorstellen voor de ontwikkeling van de opleiding en het ontwikkelen van het onderwijs in de hoofdfase op basis van het project "van vakgericht onderwijs naar competentiegericht onderwijs". Voorts heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van verdiepende minors en integreert zij de vakgebieden fysiotherapie en verpleegkunde. Voorts heeft de werkneemster een multidisciplinair project in de referteperiode geleid. Derhalve voldoet de werkneemster aan twee relevante resultaatgebieden, te weten Onderwijs- en toetsontwikkeling en Projectmatig werken.
Bezwaar gegrond.