Datum uitspraak: 20-06-2007
Nummer uitspraak: 103338
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer wenst indeling in de functie van Docent C met schaal 11.
De werknemer heeft voor wat betreft onderwijsontwikkeling gefunctioneerd op het niveau van docent C, bijvoorbeeld door het dragen van de exclusieve verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van tenminste een onderwijsblok in de propedeuse. Dat geldt eveneens voor resultaatgebied 2.5, Onderwijs- en toetsontwikkeling. Uit hoofde van zijn lidmaatschap van het deelfaseteam was de werknemer gedurende de referteperiode actief in het vakoverstijgend vernieuwen en ontwikkelen van de opleiding en het curriculum. Ook was de werknemer verantwoordelijk voor het doen van voorstellen met betrekking tot de ontwikkeling van de opleiding en hij was toetscoördinator, hetgeen ook een werkzaamheid op het niveau docent C betreft.
Bezwaar gegrond.