Datum uitspraak: 18-01-2008
Nummer uitspraak: 103470
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkneemster stelt in aanmerking te komen voor het profiel Docent D, schaal 12.
De werkneemster is voornamelijk werkzaam in verschillende internationale projecten, met name in Zuid-Amerika. In deze projecten brengt de werkneemster specifieke - onderwijskundige - deskundigheid in. Hoewel het uit de aard der werkzaamheden zal voorkomen dat zij betrokken wordt bij vakinhoudelijke aanpassingen en ontwikkelingen is het niet zo dat deze werkzaamheden geschieden vanuit een positie als inhoudsdeskundige. De werkneemster is in deze projecten niet multidisciplinair werkzaam. Daarbij is zij niet belast met het ontwikkelen van een geheel curriculum. Zij verricht bij het tot stand komen van het curriculum onderwijsontwikkelende werkzaamheden met een integrerend karakter. Dit zijn taken behorende tot het functieprofiel Docent C. Van een taakopdracht van de werkneemster inhoudende het ontwikkelen van onderwijsbeleid op integraal terrein waarbij sprake is van een meerjareneffect is niet gebleken. Ook heeft de werkneemster geen leidinggevende taken in de projecten; zij rapporteert niet rechtstreeks aan de subsidieverstrekkers en heeft geen budgettaire bevoegdheden.
Bezwaar ongegrond.